Personalklubben Råmeo

Hej på er Råmeomedlemmar! Vi vill bara informera er om att de fria baden upphör den 31/12 2019

Under året har vi haft möten med representanter från kommunen.
Hur Råmeos framtid ser ut är för tillfället lite oviss. Vi vill ha ett medlemsmöte med er, tisdagen den 3 december kl.18.00 i Kulturbruket. Då hoppas vi att vi har lite bättre information att ge er och vi tillsammans kan komma fram till hur vi ska fortsätta.


Nu har hösten kommit och vi tror att de flesta har kommit i i rutiner igen efter bedövana. Styrelsen har haft ett styrelsemöte i augusti och vi försöker ha en månad förutom under sommaren då vi har ett uppehåll.
Under sommaren och början på hösten har vi fått många nya medlemmar. Det är en 100-årare. Alla har docka inte betalt i Medlemsavgiften. Vet du med dig att du har ansökt om medlemskap de sista månaderna och inte betalt, gör det snarast!


Läget i vår personalklubb just nu:

  • Ullaredsresa är på G
  •  Vi jobbar på ev. lösningar kring badet 2020.
  • Ett möte är inbokat med Kommunchefen.
  • Vi har MÅNGA medlemskort kvar! (trots flera sittningar under våren och fyra veckor under sommaren på medborgarkontoret)

Styrelsen träffades en extrakväll för att försöka sortera korten till de olika arbetsplatserna. Tyvärr vet vi inte vart alla jobbar män några kommer att få sina via internposten. Resterande kort som finns kvar är på Rådaskolan. Vill du ha ditt kort, maila angela.sandberg@mellerud.se


 

Personalklubben i Melleruds kommun bildades år 2004 och som tillsammans med medlemmarna ska skapa en uppfödd verksamhet inom motion, kultur och gemenskap.

Arbetet ska ju inte bara bestå av jobb, utan att lära känna sina arbetskamrater och kollegor inom företaget. Ett behå och roligt sätt är att göra olika aktiviteter ihop.
Personalklubbens mål är att sätta kommunens personliga i rörelse och främja Vi-andan inom Melleruds kommun samt att få alla anställda att träffas över förvaltningsgränserna.

Avgift (avgift)

Personalklubbens medlemsavgift till 200 kr/år på årsmötet den 13 mars 2019.

Aktiviteter

En personlig klubb kan vara så mycket. Viktigt att tänka på är att vi allesammans hjälps åt komma med idéer, kanske tillsammans med en ledamot i styrelsen, starta upp olika förgreningar i personlig klubb. Så välkomna i med förslag och idéer...

Kom ihåg att personalklubben blir vad vi gör den till!

Ansökan om medlemskap

För att få vara med i personligklubben krävs det att du är anställd i kommunen. Detta gäller både snabb- och timanställda. Du kan fortfarande vara medlem efter du har gått i pension, studerar eller är föräldraledig genom att sätta i medlemsavgiften via bankgiro.

Sidan uppdaterades 17 december 2021