Anstånd faktura

Det ekonomiska läget är just nu väldigt ansträngt för både individer och företag. Orsaken är stigande räntor, inflation och höga elpriser. Därför gör Melleruds kommun det möjligt att skjuta upp betalningen av vissa fakturor från kommunen.

De fakturor som privatpersoner kan ansöka anstånd för är de som avser barnomsorg, omvårdnad i särskilt eller ordinärt boende, färdtjänst samt vatten- och avlopp, renhållning och fjärrvärme.

Anståndet avser fakturor med fakturadatum 1 januari 2023 och gäller för ovan nämnda fakturor som har förfallodag senast den 28 februari 2023. Fakturorna ska betalas senast den 31 mars.

Du kan inte ansöka om anstånd hos Melleruds kommun för

  • enstaka fakturor mellan kommunen och privatpersoner t.ex. bygglov
  • fakturor från kommunalt ägda AB Melleruds Bostäder

Så gör du

Personer som är intresserade av att ansöka om anstånd på sina fakturor ska höra av sig till ekonomi@mellerud.se eller på telefon 0530-181 62.

Vanliga frågor och svar

Att få anstånd på en faktura innebär att du får skjuta upp betalningen till ett senare datum. Fakturan ska betalas i sin helhet, men vid ett senare tillfälle. I detta fall innebär det att om du beviljas anstånd på en eller flera fakturor så ska de betalas senast den sista mars 2023. Du ska då betala både mars månads faktura och den eller de fakturor du fått anstånd på.

Det är viktigt att du sparar den faktura du får anstånd på. Det är nämligen den fakturans OCR-nummer som du då ska använda med det nya förfallodatumet. Annars ser vi inte att du betalar rätt faktura och du får en påminnelse.

Anstånd kan beviljas för fakturor från Melleruds kommun som har fakturadatum i januari och februari 2023. Om du har fått en påminnelsefaktura för en tidigare faktura gäller inte anståndet, även om påminnelsen är daterad i januari. Det beror på att själva grundfakturan är från 2022.

Fakturor som du får anstånd på ska betalas senast den 31 mars 2023. Då betalar du fakturan för mars och den eller de fakturor som du fått anstånd på.

Ansök om anstånd genom att skicka e-post till  ekonomi@mellerud.se  eller kontakta ekonomienheten på 0530-18162

Ja, du ska höra av dig innan fakturans förfallodatum, alltså innan det datum som fakturan ska vara betald.

Du behöver ange fakturanummer och gärna kundnummer. Ange även mobilnummer så att vi kan nå dig om det behövs.

Fakturor som ställts ut för att uppfylla enstaka fakturor med kommunen t. ex. bygglov omfattas inte av anståndet.

Nej. Du behöver först få fakturan för att kunna ansöka om anstånd. När du ansöker om anstånd ska du nämligen ange fakturanumret som du ser på din faktura.

Ja, det kan du få om fakturorna uppfyller kraven för anstånd. Du behöver fakturornas fakturanummer när du ansöker om anstånd. Tänk på att de fakturor du får anstånd för ska betalas i slutet av mars, så spara dem.

Ja, om du hör av dig via telefon får du bekräftelse i samtalet. Om du hör av dig via e-post så är vår ambition att du ska få svar inom fem arbetsdagar.

Nej. Det är viktigt att du sparar den faktura du får anstånd för. Det är nämligen den faktura du använder när du ska betala i mars och det är den fakturans OCR-nummer du då ska använda med det nya förfallodatumet. Annars ser vi inte att du betalar rätt faktura och du får en påminnelse.

Hör av dig till den du haft kontakt med i ärendet när du ansökte om anstånd.

Vi ser till att fakturan inte dras för den månad som du får anstånd för. Men vi kan inte göra så att fakturan dras på ditt autogiro vid ett senare tillfälle. Därför får du själv se till att fakturan betalas manuellt – du måste alltså själv registrera fakturan manuellt för betalning i din bank.
Även om du har autogiro får du varje månad en faktura. På fakturan du får anstånd för hittar du OCR-numret som du använder när du sedan ska betala fakturan.

Om du har e-faktura låter du fakturan ligga kvar i din bank. När det är dags att betala fakturan, senast den 31 mars 2023, behöver du aktivt ändra förfallodatumet.

Sidan uppdaterades 19 januari 2023