Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten erbjuder olika insatser som stödjer individer till att bli delaktiga på arbetsmarknaden och nå en egen försörjning. Aktivt samarbete sker med kommunens övriga enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och företag.

Insatser som erbjuds är bl.a. samhällsinformation, kursverksamhet, förberedande arbetsträning, coaching, hälsostöd och olika typer av praktik. Enheten ansvarar även för flyktingsamordning i Melleruds kommun.

Hur får man kontakt med Arbetsmarknadsenheten?
För att ta del av Arbetsmarknadsenhetens aktiviteter/insatser behöver ett uppdrag komma från någon av våra samverkande parter. Dessa är Individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen, skolan, Försäkringskassan eller regionen. Är du intresserad av att komma i kontakt med oss, tala med din handläggare vid någon av ovan nämnda myndigheter/enheter. 

Öppettider
Måndag–torsdag kl. 8.00 – 16.30 fredag kl. 8.00 - 15.30, lunchstängt kl. 12.00–13.00.

Sidan uppdaterades 29 maj 2023