Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biståndsenheten

Den enskilde har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd av socialnämnden om man inte själv kan tillgodose sina behov eller få hjälp på annat sätt. Bistånd kan ges i många olika former, men är alltid behovsprövat.

Den enskilde ansöker om bistånd genom att kontakta en biståndshandläggare som gör en utredning och därefter fattar ett beslut. Om ansökan beviljas verkställs biståndet/insatsen av personal inom Vård och Omsorg i samråd med den enskilde.

Om beslutet är ett avslag ska i beslutet anges varför det ansökta biståndet inte har beviljats. Om den beslutet avser vill gå vidare så kan beslutet överklagas till Länsrätten i Vänersborg som avgör om avslagsbeslutet var riktigt eller ej. Länsrätten kan alltså ändra socialnämndens beslut om den anser att det är felaktigt, som i sin tur sänder det vidare till Länsrätten, om den enskildes ansökan inte beviljas.


senast uppdaterad 2010-10-15

Besöksadress:

Österrådagatan 13B
Mellerud
Fax: 0530-181 30

Telefontid: Måndag, onsdag, torsdag och fredag: 8.00 - 9.30

Sektorchef
Christian Calonne
Telefon: 0530-181 19
E-post: christian.calonne@mellerud.se

Enhetschef

Camilla Björk Karlsson
Telefon: 0530-183 75
Fax: 0530-181 30
E-post: Camilla.bjork-karlsson@Mellerud.se

Biståndshandläggare

Jenny Gröhn
Telefon: 0530-183 30
E-post: jenny.grohn@mellerud.se

Caroline Ivarsson
Telefon: 0530-181 71
E-post caroline.ivarsson@mellerud.se

Linn Milton
Telefon: 0530-180 76
E-post linn.milton@mellerud.se

Anneli Soppi Svensson
Telefon: 0530-183 40
Fax: 0530-181 30 
E-post:
anneli.soppi.svensson@mellerud.se

Elisabeth Westerberg
telefon: 0530-183 76
fax: 0530-181 30
e-post: elisabeth.westerberg@mellerud.se

 

 

 


Sidan uppdaterades 5 mars 2014