Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)

Varje kommun har i uppgift enligt skollagen att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar som har fullgjort sin skolplikt, men inte har fyllt 20 år och inte genomför ett nationellt gymnasieprogram, är sysselsatta. Likaså gäller KAA de ungdomar som går ut sitt gymnasieprogram med ett studiebevis. De ungdomar som går ett introduktionsprogram omfattas ej av KAA.

I Melleruds kommun är det Arbetsmarknadsenheten som tillsammans med skolan svarar för arbetet med KAA.

De insatser som erbjuds är: kartläggning, coachning, praktik, utbildning, gruppaktiviteter, träning, studiebesök hos arbetsgivare, information om arbetsmarknad, studie- och yrkesvägledning med mera.
Insatserna styrs utifrån ungdomens behov.

Vid frågor angående Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kontakta:

Johanna Topp, coach Arbetsmarknadsenheten 0530-183 87


Sidan uppdaterades 12 mars 2019