Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Integrationsavdelningen

Flyktingmottagande och Integration

Integrationsavdelningen arbetar med flyktingmottagande, vilket innebär mottagande av nyanlända då de har fått sitt uppehållstillstånd och har ett boende i kommunen. Boendet kan ha ordnats på egen hand, som anhöriga till kommuninvånare eller att individen blivit anvisad boende från Migrationsverket (enligt bosättningslagen SFS 2016:38).

På flyktingmottagningen ger vi de nyanlända allmän information om vårt svenska samhälle och startersättning från Migrationsverket. Startersättningen ges för att överbrygga tiden mellan Migrationsverkets ersättning och tills etableringsersättningen börjar gälla från Arbetsförmedlingen

För att underlätta integration och etablering för nyanlända i Melleruds kommun tar Arbetsmarknadsenheten ansvar för:

  • Att erbjuda förskola och skola för barn och ungdomar upp till arton år, asylsökande barn har rätt att gå i förskola och skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år.
  • Att ge praktisk hjälp i samband med bosättning.
  • Att erbjuda SFI-undervisning till personer med uppehållstillstånd.
  • Att erbjuda samhällsorientering och integration.

Integration


Sidan uppdaterades 17 april 2019