Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälsostöd

Målgrupp
Insatsen riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder som är i behov av stöd av samordnade insatser från fler än en av de samverkande rehabiliteringsaktörerna. Deltagarna ska ha behov av rehabiliterande insatser där respektive parts ordinarie verksamhet inte tillgodoses. Målgruppen är bosatt inom Samordningsförbundets Vänersborgs och Melleruds upptagningsområde.


Samverkansparter:

 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Västra Götalandsregionen
 • Melleruds kommun

 
Förväntat mål på individnivå:

 • Minskat behovet av offentlig försörjning.
 • Ökad anställningsbarhet.
 • Ökad upplevelse av livskvalitén.
 • Ökat fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser samt motivation och delaktighet i rehabiliteringsprocessen.

Innehåll i insatsen:

 • Informationsmöte.
 • Ansökan inkommer och behandlas av hälsostödjaren som avgör start i insatsen.
 • Kartläggning och samordnad Individuell planering.
 • Kontinuerliga individuella samtal och gruppaktiviteter utifrån enskildas behov.
 • Stöd att tyda medicinska underlag samt vid myndighetskontakter.
 • Coaching mot praktik, arbetsprövning, arbetsträning och uppföljning.
 • Avslutnings- och överlämningsmöte.
 • Konsultationsinsatser gentemot samverkande myndigheters personal förekommer.

 

Hur går ansökan till?
För att vara aktuell för insatsen krävs att det finns två eller fler remittenter. Innan ansökan kommer man alltid på ett VISA-besök tillsammans med sin handläggare. Information lämnas då om insatsen, vad som erbjuds samt förväntningar klargörs.

Ansökan omfattas av en sekretesslättnad, vilken innebär en möjlighet att utbyta relevant information med de samverkande parterna. Sekretesslättnaden kan när som helst återkallas.

 

                     

Kontakt

Marianne Brindbergs
marianne.brindbergs@mellerud.se
076-563 75 04


Sidan uppdaterades 15 april 2021