Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Reglementen

Här nedan hittar du reglementen med mera för kommunal verksamhet.

Arkivreglementepdf (pdf)
Attestreglemente för Melleruds kommunpdf (pdf)
Byggnadsnämndens delegeringsordningpdf (pdf)
Byggnadsnämndens reglementepdf (pdf)
Ersättares yttranderätt, icke tjänstgörandepdf (pdf)
Färdtjänstreglementepdf (pdf)
Kommunal bygdepengpdf (pdf)
Kommunala funktionshinderrådets reglementepdf (pdf)
Kommunala pensionärsrådets reglementepdf (pdf)
Kommunfullmäktiges arbetsordningpdf (pdf)
Kommundirektörsinstruktionpdf (pdf)
Kommunstyrelsens delegeringsreglerpdf (pdf)
Kommunstyrelsens reglementepdf (pdf)
Kultur- och utbildningsnämndens delegeringsordningpdf (pdf)
Kultur- och utbildningsnämndens reglementepdf (pdf)
Kulturbruket på Dals arbetsordningpdf (pdf)
Melleruds Bostäder AB, bolagsordningpdf (pdf)
Melleruds Bostäder AB, ägardirektivpdf (pdf)
Miljö- och hälsorådets arbetsordningpdf (pdf)
Reglemente för informationssäkerhet pdf (pdf)
Reglemente för intern kontroll i Melleruds kommun pdf (pdf)
Reglemente för kommunens aktivitetsansvar för ungdomar (KAA) 2018-2022 pdf pdf
Reglemente för kommunalt partistöd i Melleruds kommun mandatperioden 2019-2022pdf (pdf)
Reglemente för kommunal uppvaktning i Melleruds kommun pdf (pdf)
Reglemente för krisberedskapsarbetet i Melleruds kommun pdf (pdf)
Reglemente för krisledningsnämnden i Melleruds kommun pdf (pdf)
Reglemente för näringslivsrådetpdf (pdf)
Reglemente för tillfällig uthyrning av kommunala lokaler pdf(pdf)
Reglemente för överförmyndaren i Melleruds kommunpdf (pdf) 
Revisionsreglementepdf (pdf)
Skolskjutsreglemente för Melleruds kommunpdf (pdf)
Socialnämndens delegeringsordning - myndighetsutövning och individfrågorpdf (pdf)
Socialnämndens delegeringsordning - allmänna frågorpdf (pdf)
Socialnämndens reglementepdf (pdf)
Styr- och ledningssystem för Melleruds kommun pdf pdf 
Valnämndens reglemente pdf
Upphandlingsreglemente för Melleruds kommun pdf

 


Sidan uppdaterades 10 september 2019