Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Protokoll KOMSAM

Kommunövergripande nivå – KOMSAM

Kommunövergripande partsammansatt grupp med syfte att:

  • tillgodose behovet av samverkan över förvaltningsgränserna mellan formellt utsedda arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter
  • ses som en resursgrupp, som kan tillföra förvaltningarna ytterligare kunskap och kompetens i personal- och arbetsmiljöfrågor
  • vara ett forum för information och dialog, ge stöd och råd, utbyte av erfarenheter med mera. Det ska också vara ett forum för att ta initiativ och påverka och driva på förvaltningarnas arbetsmiljö- och personalarbete.

Fungerar också som:

  • central skydds-, jämställdhets-, medbestämmande- och förslagskommitté
  • förhandling enligt 11 § MBL
  • information enligt 19 § MBL

Äldre protokoll

Protokoll


Sidan uppdaterades 13 augusti 2018