Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden

Socialnämnden i Melleruds kommun sammanträder vanligtvis den fjärde tisdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga öppna för allmänheten.

Socialnämndens sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga i de fall inte sekretess föreligger. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på socialförvaltningens kansli i kommunhuset.

Sammanträden

 

2021

pdf 2021-09-21 (pdf)
pdf 2021-09-21 Bilaga 1 Ekonomirapport Augusti (pdf)
pdf 2021-09-21 Bilaga 2 Verksamhetsstatistik Augusti (pdf)
pdf 2021-09-21 Bilaga 3 Delårsbokslut Augusti (pdf)
pdf 2021-09-21 Bilaga 4 Handlingsplan För Stärkt Kostnadseffektivitet Inom Äldreomsorgen I Mellerud (pdf)

pdf 2021-08-31 (pdf)
pdf 2021-08-31, Bilaga - Socialförvaltningens månadsrapport avseende verksamhet juni och juli månad 2021 (pdf)
pdf 2021-08-31, Bilaga - Ekonomisk uppföljning per juli 2021 (pdf)
pdf 2021-08-31, Bilaga - Åtgärdsplan för en stärkt myndighetsutövning och ekonomi i balans inom IFO (pdf)
pdf 2021-08-31, Bilaga - Redovisning av resultat öppna jämförelser 2021 (pdf)
pdf 2021-08-31, Bilaga - Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning (pdf)
pdf 2021-08-31, Bilaga - Delegationsordning för socialnämnden i Melleruds kommun - Myndighetsutövning och individfrågor (pdf)

pdf 2021-06-29 (pdf)
pdf 2021-06-29 Bilaga 1 Rapport - Heltidsresan (pdf)
pdf 2021-06-29 Bilaga 2 Procapita LifeCare IFO Projektplan anslutningsprojekt mall 2.1 (pdf)

pdf 2021-05-18 (pdf)
pdf 2021-05-18 Bilaga 1 Prognos, 2021 Socialförvaltningen (pdf)
pdf 2021-05-18 Bilaga 2 Prognos 1, 2021 Måluppfyllelse (pdf)
pdf 2021-05-18 Bilaga 3 Verksamhetsstatistik (pdf)
pdf 2021-05-18 Bilaga 4 Budget 2022 Tjänstemannaförslag (pdf)
pdf 2021-05-18 Bilaga 5 Dokumenthanteringsplan (pdf)
pdf 2021-05-18 Bilaga 6 Riktlinje LSS (pdf)
pdf 2021-05-18 Bilaga 7 Avtal Samverkan utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och avancerad nivå (pdf)

pdf 2021-04-27 (pdf)
pdf 2021-04-27 Bilaga 1 Verksamhetsstatistik mars 2021 (pdf)
pdf 2021-04-27 Bilaga 2 Ansökningar föreningsbidrag 2021 (pdf)
pdf 2021-04-27 Bilaga 3 LSS 2021-03-17 (pdf)
pdf 2021-04-27 Bilaga 4 Måltidspolicy_2021 (pdf)
pdf 2021-04-27 Bilaga 5 Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 SLUTLIG (pdf)
pdf 2021-04-27 Bilaga 6 Handlingsplan suicidprevention i västra Götaland - slutlig (2) (pdf)

pdf 2021-03-30 (pdf)
pdf 2021-03-30 Bilaga 1 Revisionsrapport (pdf)
pdf 2021-03-30 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse alkohol- och tobaksenheten (pdf)
pdf 2021-03-30 Bilaga 3 Överenskommelse Samverkan för barns och ungas hälsa (pdf)
pdf 2021-03-30 Bilaga 4 Remissversion riktlinjer för hantering av avliden (pdf)

pdf 2021-02-16 (pdf)
pdf 2021-02-16 Bilaga 2 Intern Kontroll Rapport 4 (pdf)
pdf 2021-02-16 Bilaga 3 Kvalitets Och Patientsäkerhetsberättelse 2020 (pdf)
pdf 2021-02-16 Bilaga 1 Bokslut 2020 (pdf)

pdf 2021-01-19 (pdf)

Äldre kallelser

 


Sidan uppdaterades 11 november 2020