Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mellerud sammanträder vanligtvis den andra och fjärde tisdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kommunkansliet i kommunhuset.

Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur du läser dessa, gå till Hjälpverktyg.

2021

pdf 2021-02-23 (pdf)
pdf 2021-02-23, Bilaga - Planprioritering 2021 med bilaga (pdf)
pdf 2021-02-23, Bilaga - Utkast verksamhetsplan Vänersamarbetet 2022-2023 (pdf)

pdf 2021-02-09 (pdf)
pdf 2021-02-09, Bilaga - Sammanställning arrendeavtal Sunnanå 1 2 (pdf)
pdf 2021-02-09, Bilaga - Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap (pdf)
pdf 2021-02-09, Bilaga - Presentation Förbättrad turistservice i Sunnanå hamn del 2 (pdf)
pdf 2021-02-09, Bilaga - Revisionsrapport Granskning av arbetsmiljö och ledarskap (pdf)
pdf 2021-02-09, Bilaga - Presentation En utvecklad organisation för statlig service (pdf)
pdf 2021-02-09, Bilaga - Intern kontroll - rapport 4 bokslut KSF (pdf)
pdf 2021-02-09, Bilaga - Intern kontroll - rapport 4 bokslut SBF (pdf)
pdf 2021-02-09, Bilaga - Förstudie Melleruds Fjärrvärme Klackens panncentral (pdf)

pdf 2021-01-26 (pdf)
pdf 2021-01-26, Bilaga - Förstudie Melleruds Fjärrvärme Klackens panncentral (pdf)
pdf 2021-01-26, Bilaga - Förstudie CAMPUS DALSLAND (pdf)

pdf 2021-01-12 (pdf)

Äldre kallelser

 


Sidan uppdaterades 15 maj 2020