Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Sammanträden

Melleruds kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i Tingshuset varje månad utom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Mötena är öppna för allmänheten och alla är välkomna.

Annons om fullmäktiges sammanträde införs i lokalpressen. De ärenden som ska behandlas kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla och på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kommunkansliet i kommunhuset.

2019

pdf 2019-04-24 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - Utvärdering Intern kontroll 2018 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2018 (pdf)
pdf 2019-03-27 (pdf)
pdf 2019-03-27, Bilaga - Årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-02-27 (pdf)
pdf 2019-01-30 (pdf)

Äldre kallelser

Prenumerera på kommunfullmäktiges kallelser 


Sidan uppdaterades 13 januari 2016