Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden

Melleruds kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i Tingshuset varje månad utom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Mötena är öppna för allmänheten och alla är välkomna.

De ärenden som ska behandlas kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla och på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida och på kommunkansliet i kommunhuset.

2020

pdf 2020-12-16 (pdf)
pdf 2020-12-16, Bilaga - Delårsrapport 2020-06-30 för Fyrbodals kommunalförbund (pdf)
pdf 2020-12-16, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund revision delårsrapport 2020-06-30 (pdf)
pdf 2020-12-16, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 för Dalslands miljö- och energiförbund (pdf)
pdf 2020-12-16, Bilaga - Revisionsrapport Dalslands miljö- och energiförbunds delårsrapport 2020-08-31 (pdf)
pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands miljö- och energinämnds taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 2021 (pdf)
pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands miljö- och energinämnds taxor för livsmedelskontroll 2021 (pdf)
pdf 2020-12-16, Bilaga - Dalslands miljö- och energinämnds taxor för prövning och tillstånd enligt strålskyddslagstiftningen samt tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorier 2021 (pdf)
pdf 2020-11-17 (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud Delårsrapport 2020-08-31 (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud Sammanställning insatser jan-aug 2020 (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för kommunstyrelsen (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för byggnadsnämnden (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Förslag taxor och avgifter 2021 för kultur- och utbildningsnämnden (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Kommuninvest Insatskapital per medlem samt förlagslån (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Delårsrapport 2020-08-31 för NÄRF (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Byggnadsnämndens plan- och bygglovstaxa 2021 (hela) (pdf)
pdf 2020-11-17, Bilaga - Forslag taxor och avgifter 2021 för socialnämnden (pdf)
pdf 2020-10-21 (pdf)
pdf 2020-10-21, Bilaga - Granskning av delårsrapport per 2020-08-31 (pdf)
pdf 2020-10-21, Bilaga - Åtgärdsvalsstudie E45 Vänersborg-Mellerud (pdf)
pdf 2020-10-21, Bilaga - Detaljplan för Vita Sandars camping i Melleruds kommun (antagandehandlingar) (pdf)
pdf 2020-10-21, Bilaga - Delårsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2 2020 BN KUN SN (pdf)
pdf 2020-10-21, Bilaga - Delarsrapport 2020-08-31 för Melleruds kommun (pdf)
pdf 2020-10-21, Bilaga - Delarsbokslut 2020-08-31 och Prognos 2 2020 KF KS KSF SBF (pdf)
pdf 2020-09-23 (pdf)
pdf 2020-09-23, Bilaga - Revisionsrapport Granskning av Dalslands miljö- och energiförbunds bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-09-23, Bilaga - NÄRF Myndighetsutövning taxor 2021 (pdf)
pdf 2020-09-23, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-09-23, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-09-23, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-09-07 (pdf)
pdf 2020-06-24 (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Socialnämnden Intern kontroll - rapport 1 2020 (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Renhållningsföreskrifter för Dalslandskommunerna Mellerud Färgelanda Bengtsfors Dals Ed (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämnden Intern kontroll - rapport 1 2020 (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Kommunstyrelsen Intern kontroll - rapport 1 kommunstyrelseförvaltningen (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Kommunstyrelsen Intern kontroll - rapport 1 2020 samhällsbyggnadsförvaltningen (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Byggnadsnämnden Intern kontroll - rapport 1 2020 (pdf)
pdf 2020-06-24, Bilaga - Budget 2021 plan 2022-2023 (pdf)
pdf 2020-05-27 (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 VA (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 Renhållning (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 Fjärrvärme (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Prognos 1 2020 Melleruds kommun (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund Granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse (pdf)
pdf 2020-04-22 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Socialnämndens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Kommunfullmäktige och kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Granskning av NÄRF årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Framtidens vårdinformationsmiljö (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - E45 Förstudie Förslagshandling (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Byggnadsnämndens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-03-25 (pdf)
pdf 2020-02-26 (pdf)
pdf 2020-02-26, Bilaga - Offentlig miljo som konstform Fyrbodalsmodellen (pdf)
pdf 2020-01-29 (pdf)
pdf 2020-01-29, Bilaga - Ny detaljplan kvarteret Ugglan i Melleruds kommun (pdf)

Äldre kallelser

 


Sidan uppdaterades 19 maj 2020