Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden

Melleruds kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i Tingshuset varje månad utom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Mötena är öppna för allmänheten och alla är välkomna.

Annons om fullmäktiges sammanträde införs i lokalpressen. De ärenden som ska behandlas kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla och på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kommunkansliet i kommunhuset.

2019

pdf 2019-09-25 (pdf)
pdf 2019-06-26 (pdf)
pdf 2019-06-26, Bilaga - Budget 2020 plan 2021-2022 (pdf)
pdf 2019-06-26, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-06-26, Bilaga - Fyrbodals årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-06-26, Bilaga - Intern kontroll - rapport 1 2019 Byggnadsnämnden (pdf)
pdf 2019-05-29 (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Prognos 1 2019 (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Bilagor till Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 VA (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 Renhållning (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 Fjärrvärme (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 1 2019 - kommunstyrelseförvaltningen (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 1 2019 - samhällsbyggnadsförvaltningen (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 1 2019 - Kultur- och utbildningsnämnden (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 1 2019 - Socialnämnden (pdf)
pdf 2019-04-24 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - Utvärdering Intern kontroll 2018 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2018 (pdf)
pdf 2019-03-27 (pdf)
pdf 2019-03-27, Bilaga - Årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-02-27 (pdf)
pdf 2019-01-30 (pdf)

Äldre kallelser

Prenumerera på kommunfullmäktiges kallelser 


Sidan uppdaterades 13 januari 2016