Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Sammanträden

Melleruds kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i Tingshuset varje månad utom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Mötena är öppna för allmänheten och alla är välkomna.

Annons om fullmäktiges sammanträde införs i lokalpressen. De ärenden som ska behandlas kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla och på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kommunkansliet i kommunhuset.

2018

pdf 2018-12-19 (pdf)
pdf 2018-12-19, Bilaga - Delårsbokslut 2018 Dalslands miljö-och energiförbund (pdf)
pdf 2018-11-21 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2018 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Fyrbodals delårsrapport 2018-01-01--06-30 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Närfs delårsrapport 2018 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Prognos 3 2018 KF och KS (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Prognos 3 2018 for Melleruds kommun (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Budget 2019-2021 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - kommunstyrelsens taxor och avgifter 2019 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Byggnadsnämndens plan-och bygglovstaxa 2019 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens taxor 2019 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Socialnämndens taxor 2019 (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Gemensam avfallsplan för Dalslandskommunerna-Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda och Mellerud (pdf)
pdf 2018-11-21, Bilaga - Bråna sjöskog (pdf)
pdf 2018-10-24 (pdf)
pdf 2018-10-24, Bilaga - Delårsbokslut 2018-07-21 och prognos 2 - 2018 (pdf)
pdf 2018-09-26 (pdf)
pdf 2018-06-20 (pdf)
pdf 2018-06-20, Bilaga - VA-plan för Melleruds kommun med bilagor (pdf)
pdf 2018-06-20, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årdsredovisning 2017 (pdf)
pdf 2018-06-20, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds taxor 2019 (pdf)
pdf 2018-06-20, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds bokslut 2017 (pdf)
pdf 2018-06-20, Bilaga - Budget 2019 plan 2020-2021 (pdf)
pdf 2018-05-23 (pdf)
pdf 2018-05-23, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2017 (pdf)
pdf 2018-05-23, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2017 (pdf)
pdf 2018-05-23, Bilaga - Prognos 1 2018 (pdf)
pdf 2018-05-23, Bilaga - Detaljplan för Norra Ängenäs antagandehandling (pdf)
pdf 2018-04-18 (pdf)
pdf 2018-04-18, Bilaga - Ändring av detaljplan för Bostadsområde i Sundserud antagandehandling (pdf)
pdf 2018-04-18, Bilaga - VA årsrapport 2017 (pdf)
pdf 2018-04-18, Bilaga - Renhållning årsrapport 2017 (pdf)
pdf 2018-04-18, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2017 (pdf)
pdf 2018-04-18, Bilaga - Fjärrvärme årsrapport 2017 (pdf)
pdf 2018-03-21 (pdf)
pdf 2018-03-21, Bilaga - Melleruds kommuns årsredovisning 2017 (pdf)
pdf 2018-02-21 (pdf)
pdf 2018-01-24 (pdf)
pdf 2018-01-24, Bilaga - Utvärdering av medborgardialog inför ny översiktsplan (pdf)

Äldre kallelser

Prenumerera på kommunfullmäktiges kallelser 


Sidan uppdaterades 13 januari 2016