Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden

Melleruds kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i Tingshuset varje månad utom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Mötena är öppna för allmänheten och alla är välkomna.

Annons om fullmäktiges sammanträde införs i lokalpressen. De ärenden som ska behandlas kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla och på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kommunkansliet i kommunhuset.

2019

pdf 2019-11-27 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Samordningsforbundet Vanersborg Mellerud delårsbokslut januari-augusti 2019 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Kommunstyrelseförvaltningen Intern kontrollplan 2019 rapport 2 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningen Intern kontroll 2019 rapport 2 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Byggnadsnämnden Intern kontrollplan 2019 rapport 2 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Kultur- och utbildningsförvaltningen Intern kontroll 2019 rapport 2 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Socialnämnden Intern kontroll 2019 rapport 2 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Kommunstyrelsens taxor och avgifter 2020 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2020 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Socialnämndens taxor och avgifter 2020 (pdf)
pdf 2019-11-27, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds taxor 2020 (pdf)
pdf 2019-10-30 (pdf)
pdf 2019-10-30, Bilaga - NÄRF delarsrapport 2019-08-31 (pdf)
pdf 2019-10-30, Bilaga - Delårsbokslut 20190831 med prognos för helåret 2019 (pdf)
pdf 2019-10-30, Bilaga - Delarsbokslut och Prognos 2 2019 samhällsbyggnadsförvaltningen (pdf)
pdf 2019-10-30, Bilaga - Delarsbokslut 2019-08-31 kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (pdf)
pdf 2019-09-25 (pdf)
pdf 2019-06-26 (pdf)
pdf 2019-06-26, Bilaga - Intern kontroll - rapport 1 2019 Byggnadsnämnden (pdf)
pdf 2019-06-26, Bilaga - Fyrbodals årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-06-26, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-06-26, Bilaga - Budget 2020 plan 2021-2022 (pdf)
pdf 2019-05-29 (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 VA (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 Renhållning (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Årsrapport 2018 Fjärrvärme (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Prognos 1 2019 (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 1 2019 - Socialnämnden (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 1 2019 - samhällsbyggnadsförvaltningen (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 1 2019 - Kultur- och utbildningsnämnden (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Intern kontroll - uppföljning 1 2019 - kommunstyrelseförvaltningen (pdf)
pdf 2019-05-29, Bilaga - Bilagor till Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-04-24 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - Utvärdering Intern kontroll 2018 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2018 (pdf)
pdf 2019-04-24, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-03-27 (pdf)
pdf 2019-03-27, Bilaga - Årsredovisning 2018 (pdf)
pdf 2019-02-27 (pdf)
pdf 2019-01-30 (pdf)

Äldre kallelser

 


Sidan uppdaterades 18 oktober 2019