Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden

Melleruds kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i Tingshuset varje månad utom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Mötena är öppna för allmänheten och alla är välkomna.

De ärenden som ska behandlas kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla och på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida och på kommunkansliet i kommunhuset.

2021

pdf 2021-10-20 (pdf)
pdf 2021-10-20, Bilaga - Delarsbokslut per 2021-08-31 med prognos 2 2021 (pdf)
pdf 2021-10-20, Bilaga - Delårsbokslut 2021 augusti alla nämnder (pdf)

pdf 2021-09-22 (pdf)
pdf 2021-09-22, Bilaga - Plan- och bygglovstaxa 2021 förslag (pdf)
pdf 2021-09-22, Bilaga - NÄRF taxor 2022 (pdf)

pdf 2021-06-23 (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 2020 (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - DVVJ årsredovisning 2020 (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 (KF BN KUN SN) (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 (KS KSF SBF) (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - Prognos 1 2021 för Melleruds kommun (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - Budget 2022 flerårsplan 2023-2024 (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - Socialdemokraternas budgetförslag 2022 (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - Sverigedemokraternas budgetförslag 2022 (pdf)
pdf 2021-06-23, Bilaga - Vänsterpartiets budgetförslag 2022 (pdf)

pdf 2021-05-26 (pdf)
pdf 2021-05-26, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Melleruds årsredovisning med bilagor (pdf)
pdf 2021-05-26, Bilaga - Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 (pdf)
pdf 2021-05-26, Bilaga - Gemensam livsmedel- och måltidspolicy för Dalslandskommunerna och Säffle kommun (pdf)
pdf 2021-05-26, Bilaga - Antagandehandling Detaljplan för Sapphults verksamhetsområde (pdf)
pdf 2021-05-26, Bilaga - Dalslands miljö- och energiförbunds bokslut 2020 med bilaga (pdf)

pdf 2021-04-21 (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Bokslut 2020 (BN KUN SN) (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsredovisning 2020 för Melleruds kommun (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 VA (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Revisionsrapporten Granskning av finanshanteringen i Melleruds kommun (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 RH (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Årsrapport 2020 FJV (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Revisionsrapport Granskning av personal- och kompetensförsörjning (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2020 (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Bokslut 2020 för KF KS KSF SBF (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Granskning av årsredovisning 2020 (pdf)
pdf 2021-04-21, Bilaga - Kommunalt partistöd 2020 redovisningar (pdf)

pdf 2021-03-24 (pdf)
pdf 2021-03-24, Bilaga - Revisionsrapporten Uppföljning av tidigare granskning av arbetsmiljö och ledarskap (pdf)

pdf 2021-02-24 (inställt möte) (pdf)

pdf 2021-01-27 (pdf)

Äldre kallelser

 


Sidan uppdaterades 29 april 2021