Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträden

Melleruds kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde i Tingshuset varje månad utom i juli och augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena. Mötena är öppna för allmänheten och alla är välkomna.

De ärenden som ska behandlas kungörs en vecka före sammanträdet på kommunens anslagstavla och på hemsidan.

Kommunfullmäktiges sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida och på kommunkansliet i kommunhuset.

2020

pdf 2020-05-27 (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Prognos 1 2020 Melleruds kommun (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 VA (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 Fjärrvärme (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Årsrapport 2019 Renhållning (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Samordningsförbundet Vänersborg Mellerud bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-05-27, Bilaga - Fyrbodals kommunalförbund Granskningsrapport årsredovisning 2019 och revisionsberättelse (pdf)
pdf 2020-04-22 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Socialnämndens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Samhällsbyggnadsförvaltningens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Näringslivsstrategi för Melleruds kommun (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Redovisning av erhållet partistöd 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - NÄRF årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Melleruds Bostäders årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Kultur- och utbildningsnämndens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Granskning av NÄRF årsredovisning 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Kommunfullmäktige och kommunstyrelseförvaltningens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Framtidens vårdinformationsmiljö (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - Byggnadsnämndens bokslut 2019 (pdf)
pdf 2020-04-22, Bilaga - E45 Förstudie Förslagshandling (pdf)
pdf 2020-03-25 (pdf)
pdf 2020-02-26 (pdf)
pdf 2020-02-26, Bilaga - Offentlig miljo som konstform Fyrbodalsmodellen (pdf)
pdf 2020-01-29 (pdf)
pdf 2020-01-29, Bilaga - Ny detaljplan kvarteret Ugglan i Melleruds kommun (pdf)

Äldre kallelser

 


Sidan uppdaterades 19 maj 2020