Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Val 2019

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet (EU). Då röstar folket för vilka politiska representanter vi ska ha i parlamentet. På denna sida hittar du information inför valet, var du kan rösta och när vallokalerna i Melleruds kommun har öppet. Kommunens information är ett komplement till Valmyndighetens insatser.

Vad gör Europaparlamentet

Europaparlamentet består av 751 ledamöter som röstats fram av medborgarna i allmänna val. Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Parlamentet beslutar även om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 20 av ledamöterna i Europaparlamentet, EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige. Läs mer om Europaparlamentet här.

Rösträtt

Du har rösträtt till Europaparlamentsvalet om du är:

 • 18 år senast på valdagen,
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

För dig som är EU-medborgare och folkbokförd i Sverige

Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden. Läs mer här.

För dig som har dubbla medborgarskap olika EU-länder

Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

EU-medborgare som har full immunitet

Du som är medborgare i ett EU-land och har full immunitet och bor i Sverige men inte är folkbokförd här, har rösträtt i val till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och Europaparlamentet om du senast 30 dagar före valet anmäler dig till röstlängden.

Här kan du läsa mer om rösträtt och röstlängd.

När kan du börja rösta?

Från och med den 11 april kan du brevrösta från utlandet. Från den 2 maj kan du rösta på en ambassad eller konsulat i utlandet. I Sverige kan du förtidsrösta från den 8 maj. Läs mer i Valmyndighetens kalender för val till EU-parlamentet 2019

Om du inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förtid i vilken röstmottagningslokal som helst i hela landet. En del röstmottagningslokaler är även öppna på valdagen. Kom ihåg att ta med ditt röstkort och legitimation när du röstar i röstmottagningslokal. När du lämnat din röst i en röstmottagningslokal skickas den till vallokalen i det valdistrikt där du bor. 

I Melleruds kommun finns en förtidsröstningslokal. Öppettider för förtidsröstningen på Medborgarkontoret, Storgatan 13 i Mellerud den 8–26 maj 2019.

Andra möjligheter att förtidsrösta

Förtidsrösta på institution

Söndag den 19 maj 2019 genomför valnämnden en särskild röstmottagning på institutioner i Melleruds kommun på följande tider och platser:

 • Kroppefjällshemmet i Dals Rostock, kl. 09.30 - 10.00
 • Karolinen i Dals Rostock, kl. 10.30 - 11.30
 • Skållerudshemmet i Åsensbruk, kl. 12.30 - 13.30
 • Fagerlidshemmet i Mellerud, kl. 10.00 - 11.00
 • Bergs särskilda boende i Mellerud, kl. 11.30 - 12.30
 • Älvan i Mellerud, kl. 13.00 - 14.00

Vill du rösta i EU-valet men har svårt att ta dig till en vallokal? Då kan ambulerande röstmottagare eller budröstning vara ett alternativ för dig.

Du som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder har svårt att ta dig till en lokal där du kan rösta, kan istället rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare eller genom budröstning.

Ambulerande röstmottagare

Att rösta med hjälp av ambulerande röstmottagare innebär att du får besök av två tjänstepersoner från kommunen som tar emot din röst och transporterar den till en röstningslokal.

I Melleruds kommun kan du rösta med ambulerande röstmottagare den 8 maj - 24 maj. Boka besök genom att kontakta kommunens valkansli på 0530-181 04 eller kommunen@mellerud.se senast den 16 maj 2019. Den ambulerande röstmottagningen kommer att samordnas och genomföras under ett par dagar sista veckan då förtidsröstningen pågår.

Du måste ha din legitimation och ditt röstkort tillgängligt. De ambulerande röstmottagarna har med sig det material som behövs för att du ska kunna rösta på ett parti. Vill du personrösta behövs dock valsedlar med kandidatnamn. De finns på de platser där man kan rösta eller att beställa från respektive parti. 

Budröstning

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Budet måste vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon.
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård.
 • lantbrevbärare

Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Materialet kan beställas hos Valmyndigheten eller hämtas i en lokal för förtidsröstning. För att kunna rösta med bud behöver du även ett vittne. Alla som är över 18 år kan agera vittne men vittnet ska inte vara samma person som budet. Du gör själv i ordning din röst och lägger ner den i ytterkuvertet för budröstning. Vittnet och budet intygar att röstningen har gått till enligt gällande regler genom att skriva under och fylla i sina personuppgifter på ytterkuvertet. Budet tar sedan med sig budrösten tillsammans med ditt röstkort till din vallokal på valdagen eller en lokal där man kan förtidsrösta.

Glöm inte röstkortet

När du röstar i någon av ovanstående röstmottagningslokaler – glöm inte röstkort och legitimation. Röstkortet får du hem med posten. Om du av någon anledning inte fått eller har förlorat ditt röstkort kan du begära ett nytt hos kommunen. Ring valkansliet på 0530-181 04, 189 00 eller gå in till Medborgarkontorets reception på Storgatan 13, Mellerud. 

Rösta på valdagen i ditt valdistrikt

Som väljare är du, genom din folkbokföringsadress, knuten till ett geografiskt område som kallas valdistrikt. På ditt röstkort står vilket valdistrikt du tillhör.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är i den vallokalen du kan rösta på valdagen och det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst läggs i valurnan. Det är också där som rösten blir räknad på valkvällen. Du kan inte lämna din röst i en vallokal som inte tillhör ditt valdistrikt. 

Söndagen den 26 maj 2019 har Melleruds kommun öppet i de fem valdistrikten mellan klockan 08.00 - 21.00.

Rösträkning

När vallokalerna stänger öppnar röstmottagarna valurnorna och rösterna räknas en första gång.

När alla vallokaler har rapporterat in resultaten gör Valmyndigheten preliminära mandatfördelningar.

Slutligt resultat

Länsstyrelserna räknar sedan alla röster en andra gång. Då redovisas även personrösterna för alla kandidater. Samtliga resultat beräknas vara publicerade ungefär tio dagar efter valdagen på www.val.se.

Onsdagsräkning

Enligt vallagen ska valnämnden granska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Det äger rum onsdagen 29 maj 2019, klockan 09.00 i xxx, i kommunhuset, Mellerud.

Svar på vanliga frågor

Valmyndigheten har samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker på https://fragor.val.se/org/valmyndigheten/. Här kan du även ställa egna frågor.

Har du andra frågor eller vill ha mer information om något kontakta Valmyndigheten via telefonväxel 010-575700.

Allmänna val

I Sverige finns det fyra allmänna val, till:

 • riksdagen
 • landstingsfullmäktige
 • kommunfullmäktige
 • Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år, nu senast 2018.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Kontaktuppgifter

Valmyndigheten

Växel: 010-57 57 000

Frågor om val: Frågeforum

Information om det svenska valsystemet på teckenspråk

Information på andra språk

Valkansliet i Mellerud

Nås via kommunens växel tfn 0530-180 00.

Länkar

Valmyndigheten har information till partier så väl som till väljare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är regional valmyndighet

Dokument

pdf Förhållningsregler
pdf Information till partierna

Visste du att..

... i varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande. Läs mer om valnämnden i Melleruds kommun.


Sidan uppdaterades 24 juni 2019