Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Val 2018

Söndagen den 9 september är det allmänna val i Sverige. Då röstar folket i val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. På denna sida kommer du att hitta information om vad som gäller inför valet, var du kan rösta och när vallokalerna i Melleruds kommun har öppet. Kommunens information är ett komplement till Valmyndighetens insatser.

Röstning på valdagen eller i förtid

Förtidsrösta

Förtidsröstningen till de allmänna valen börjar den 22 augusti 2018. Du kan förtidsrösta i de allmänna valen på Medborgarkontoret, i kommunhuset som finns på Storgatan 11 i Mellerud. Alla kommuner ska minst ha en förtidsröstningslokal där du kan förtidsrösta, oavsett i vilken kommun du är folkbokförd i.

För att få rösta behöver du ha med giltig id-handling och ditt röstkort.

Här är en klickbar länk till öppettider för förtidsröstningen i Melleruds kommun. Så här går det till att förtidsrösta.

Röstning i vallokalen på valdagen

Normalt röstar du i din egen vallokal på valdagen söndagen den 9 september 2018. Melleruds kommun är indelat i fem valdistrikt med var sin vallokal. Alla vallokaler är öppna klockan 08.00-20.00 på valdagen vid de allmänna valen. Vilken vallokal du ska rösta i framgår av röstkortet.

Här är en klickbar länk till var vallokalerna ligger i Melleruds kommun. Så här går det till att rösta i en vallokal.

Rösta på sjukhus, vårdinrättning eller annan institution vid de allmänna valen

Om du är intagen på sjukhus, vårdinrättning eller annan institution kan du rösta vid en särskild röstmottagning eller anlita ett bud för din röstning.

Under söndagen före valdagen, den 2 september 2018, ordnar valnämnden i Melleruds förtidsröstning på kommunens särskilda boenden. Även anhöriga, personal och andra röstberättigade kan rösta vid dessa tillfällen.

Kroppefjällshemmet Kl. 09.30-10.00
Karolinen, Dals-Rostock Kl. 10.30-11.30
Skållerudshemmet, Åsensbruk        Kl. 12.00-13.00

Fagerlidshemmet Kl. 10.00-11.00
Bergs särskilda boende, Mellerud    Kl. 11.30-12.30
Älvan, Mellerud Kl. 13.00-14.00

Rösta i utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan förtidsrösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en svensk utlandsmyndighet, dvs en ambassad eller ett konsulat. Du kan också rösta per brev från utlandet med en särskild röstförsändelse som du måste skaffa själv. Det gäller särskilda tidsgränser för att rösta utomlands på utlandsmyndighet eller med brev. Läs mer om utlandsröstning på Valmyndighetens hemsida.

Rösta med bud

Om du inte kan ta dig till din vallokal (eller till något annat röstningsalternativ) kan du rösta med hjälp av ett bud. Du gör då i ordning din röst själv och lägger den (i närvaro av ett vittne) i ett särskilt ytterkuvert. Därefter låter du en person som du litar på lämna rösten i din vallokal eller på ett förtidsröstningsställe. Bor du utmed en lantbrevbärarlinje kan lantbrevbäraren fungera som bud.
 
Observera att det enbart är vissa personer som får rösta med bud och bara vissa personer får vara bud (se länken om budröstning på Valmyndighetens hemsida).

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta i vallokal, i röstningslokal, via lantbrevbärare eller via annat bud, erbjuds du möjlighet att rösta via kommunens ambulerande röstmottagare.

Behovet anmäls till tel. 0530-181 04 senast onsdagen den 29 augusti. Ett rundkörningsschema kommer sedan att upprättas med tider som meddelas de som anmält behov.

Valskjutsar arrangeras inte av kommunen 2018

Under 2018 kommer kommunen inte att arrangera valskjutsar till vallokalerna. Anledningen är att resursen inte efterfrågats vid minst de tre senaste allmänna valen.

Rösträtt

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

 • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget.
 • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget.
 • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Läs mer om rösträtt hos Valmyndigheten exempelvis om rösträtt för utlandssvenskar och särskilda regler för vissa EU-medborgare.

Röstkort och legitimation

På ditt röstkort står det vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider. Är du upptagen i röstlängden och har rösträtt får du ett röstkort hemskickat. Ditt röstkort kommer att sändas ut till dig per post någon gång mellan 16-22 augusti 2018. Har du inte fått ditt röstkort i slutet av augusti eller har tappat bort det kan du beställa ett nytt hos kommunen (valnämndens kansli tel. 0530-181 04 eller medborgarkontoret tel. 0530-189 00), länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Utlandsröstkort till utlandssvenskar

Du som är folkbokförd utomlands får ett utlandsröstkort. Det är ett röstkort som är anpassat för utlandssvenskar. Utlandsröstkorten skickas ut cirka två månader före valdagen och kan användas både vid brevröstning och röstning på ambassad eller konsulat

Om du skulle vara bosatt utomlands, men vill rösta i samband med att du tillfälligt befinner dig i Sverige, måste du skaffa ett "svenskt" röstkort för att kunna förtidsrösta i Sverige. Ring i så fall till valnämndens kansli, telefon 0530-181 04 eller medborgarkontoret telefon 0530-189 00, och be att få ett sådant röstkort utfärdat.

Röstkort krav vid förtidsröstning

Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet, det är ett krav. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun. Det är där som rösten räknas. Du prickas av i röstlängden. Innan valkuverten läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuverten så att valhemligheten bevaras.

Det är inte obligatoriskt att du har röstkortet med dig om du röstar i din vallokal, men det underlättar både för dig och röstmottagarna om du har det med dig även då.

Du måste alltid kunna styrka vem du är

Observera att du alltid måste kunna styrka vem du är när du röstar (oavsett på vilket sätt Du röstar). Det enklaste sättet att styrka din identitet är att du visar en legitimation (med foto). Om du saknar legitimation, kan du styrka din identitet om du är personligen känd av en röstmottagare eller någon annan person som finns i lokalen då du röstar.

Valsedlar

Vid de allmänna valen finns tre färger på valsedlarna, en färg för varje val

 • Gul = val till riksdagen
 • Vit = val till kommunfullmäktig
 • Blå = val till landstingsfullmäktige 

Det finns tre olika typer av valsedlar för varje färg. Läs mer i länkarna om hur du kan använda de olika valsedlarna:

Du kan välja att personrösta på en kandidat eller rösta på bara partiet. Läs mer på Valmyndighetens webbplats.

Allmänna val

I Sverige finns det fyra allmänna val, till:

 • riksdagen
 • landstingsfullmäktige
 • kommunfullmäktige
 • Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år, vilket år 2018 infaller den 9 september.

Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag. Nästa val till EU-parlamentet är den 26 maj 2019.

Vad är riksdagens, landstingens och kommunens uppgifter

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Riksdagen kontrollerar också hur regeringen sköter sitt arbete. Läs mer om riksdagens uppgifter här.

Vid val till landstinget röstar du på vem du vill ska företräda dig i Västra Götalandsregionens fullmäktige. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling och kollektivtrafik i Västra Götaland. Här kan du läsa mer om Västra Götalandsregionen.

Sveriges kommuner ger dig sådant som finns där du bor. De ser till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder. Kommunerna ska planera för staden och nya byggen och se till att det finns bostäder. De ska se till att det finns hälsoskydd och miljöskydd, att det är rent och att människor kan slänga sin sopor. Kommunen har räddningstjänsten, ser till att det finns vatten och avlopp och bibliotek. Här kan du läsa om Melleruds kommun.

Svar på vanliga frågor

Valmyndigheten har samlat de vanligaste frågorna med tillhörande svar för att du enkelt ska kunna hitta den information du söker på https://fragor.val.se/org/valmyndigheten/.

Har du andra frågor eller vill ha mer information om något kontakta Valmyndigheten via e-post valet@val.se eller Valupplysningen på telefon 020-825 825.

Som ett komplement till Valmyndighetens information har vi på en lokal sida samlat frågor och svar för röstmottagare och partier.

Kontaktuppgifter

Valmyndigheten

Valupplysningen: 020-825 825

Frågor om val: Frågeforum

Information om det svenska valsystemet på teckenspråk

Valkansliet i Mellerud

val2018@mellerud.se

Talespersoner för Melleruds kommuns arbete med genomförande av Val 2018: Anna Granlund och Ingrid Engqvist nås via 0530-180 00.

Länkar

Valmyndigheten har information till partier så väl som till väljare

Länsstyrelsen i Västra Götalands län är regional valmyndighet

Polismyndigheten informerar om sitt uppdrag under valåret 2018

Dokument

pdf Förhållningsregler

Visste du att..

... i varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande. Läs mer om valnämnden i Melleruds kommun.


Sidan uppdaterades 22 augusti 2018