Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Webb-TV 2019

0:00 Sammanträdet öppnas
0:30 Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare
2:49 Val av justerare - Kent Bohlin (S) och Reine Hassel (SD)
Val av ersättare för justerare – Jörgen Eriksson (KIM) och Eva Pärsson (M)
Tidpunkt för protokollets justering – 1 februari 2019, kl. 14.00
4:05 Presentation av kommunstyrelseförvaltningens och byggnadsenhetens verksamhet
30:06 Direkt efter avslutat möte hålls en introduktion/utbildning i Office 365.
32:24 Investeringsbudget 2019, plan 2020-2021
51:03 Arvoden till förtroendevalda, revidering
51:45 Anläggningsavgifter för kommunalt vatten- och avlopp (VA) i Upperud, Backa, Sundserud, Östra Järn, Stockenäs och Hjortens udde
52:50 Rehabiliteringspolicy
54:05 Policy avseende kränkande särbehandling
55:38 Revisionsrapporten - Granskning av planering av gymnasieskolans framtida verksamhet
57:15 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
58:00 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i valnämnden
58:43 Kompletteringsval av revisorer för kommunens räkenskaper 2019-2022
1:35:10 Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden 2019 t.o.m. januari 2023
1:37:17 Kompletteringsval av ny nämndeman vid Vänersborgs Tingsrätt
1:38:52 Nytillkomna medborgarförslag
1:39:15 Anmälan om inkomna ärenden