Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Inkallelseordning för styrelse/nämnd

Inkallelseordningen talar om i vilken ordning som ersättare ska tjänstgöra om ordinarie ledamot har förhinder.

Varje parti meddelar i början av en mandatperiod hur partiet vill att inkallelseordningen ska se ut. Därefter fastställer kommunfullmäktige ordningen. I kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-17, § 141, framgår inträdesordningen för ersättare mandatperioden 2015-2018.

Inkallelseordning i Melleruds kommun

I första hand inkallas vald personlig ersättare. Om denne inte kan tjänstgöra inkallas i andra hand annan ersättare från samma parti i den ordning ersättarna tagits upp i protokollet.

Vid förhinder från ersättare från samma parti ska följande inkallandeordning gälla, i den ordning ersättarna upptagits i protokollet:

 

Ordinarie ledamot

Ersättare

C

S, M, FP, MP, V, KD

FP

M, KD, C, MP, KIM, S, V

KD

FP, KIM, MP, M, V, C, S, SD

KIM

KD, MP, FP, V, M, SD, S, C

M

FP, V, MP, KD, KIM, C, S, SD

MP

FP, V, KIM, KD, M, S, C

S

C, MP, V, FP, M, KD

SD

KD, C, FP, M, S, V, MP, KIM

V

MP, S, KIM, FP, M, KD, C


Sidan uppdaterades 6 februari 2018