Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Här finns information om Melleruds kommuns åtgärder med anledning av coronaviruset covid-19. Här hittar du också länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. 

Mycket hög risk för allmän spridning

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med luftvägssymtom som t.ex. andningssvårigheter, feber eller hosta – även om det bara är lindriga symtom, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda symtom, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Det är inte en prognos inför framtiden – utan en bedömning över läget just nu.

Sidan uppdaterad senast: 3 april kl. 17.59

Nyheter

Alla behöver hjälpa till med att bromsa spridningstakten av covid-19. Därför behöver vi alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Läs mer om Tänk över om resan är nödvändig

Publicerad 3 april 2020Aktuella åtgärder inom Melleruds kommun

Melleruds kommun samverkar med Länsstyrelsen och andra aktörer i regionen. Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedlar frågor och svar mellan aktörerna. 

Kommunens ansvar är att:

 • se till att den egna samhällsviktiga verksamheten fungerar.
 • samordna information till allmänheten i Melleruds kommun.
 • delta i regional samverkan.
 • ta fram och informera om riktlinjer för vad som gäller för kommunens anställda och våra verksamheter.
 • verka för att åstadkomma inriktning och samordning mellan olika aktörer i det geografiska området.

I Melleruds kommun har vi en intern samordningsgrupp som samordnar arbetet på uppdrag av kommunledningen. Funktionens uppdrag är att bevaka det aktuella läget utifrån kommunens perspektiv, samordna verksamheten samt se till att kommunen har beredskap.

I samordningsfunktionen deltar i nuläget representanter från alla förvaltningar, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinsk ledningsansvarig skolsköterska (MLA).

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för smittspårning i vårt län. De informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt, men då gäller patientsekretess.

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess, det gäller vid alla sjukdomar. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig. Melleruds kommun kommer inte med anledning av detta att lämna ut några uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

För hantering av smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden eller inom hemtjänst finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

Regeringen har beslutat om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 500 personer. Det gäller från och med 12 mars och tills vidare. Beslutet påverkar vissa konserter och evenemang i Melleruds kommun.

Verksamheter som inte omfattas av förbudet

Verksamheter såsom skol- och förskoleverksamhet, fritidsgårdar, bibliotek, bio- och museiverksamhet och idrottshallar för föreningsidrott omfattas inte av förbudet.

Inställda evenemang arrangerade av Melleruds kommun:

 • Rekryteringsmässan på Dahlstiernska gymnasiet 31 mars – FLYTTAS FRAM TILL HÖSTEN
 • Kulturbruket på Dal pausar alla sina offentliga arrangemang till och med april 2020 ut med anledning av covid-19. Mer information finns på www.kulturbruketpadal.se
 • Kommunbiblioteket i Mellerud pausar alla offentliga evenemang till och med april 2020.
 • Eventet "Är du en attraktiv arbetsgivare?" 2 april på Dalslands sjukhus som arrangeras av Dalslands kommuner- INSTÄLLT

Från och med 1 april råder det besöksförbud på våra särskilda boenden inom äldreomsorg för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 till äldre eller sköra personer. Detta är efter beslut från regeringen och omfattar alla besökare tills vidare. 

För dig som är anhörig till någon som bor på ett av våra boenden innebär förbudet att du inte kan hälsa på familjemedlemmar och närstående som du brukar. Besöksförbudet gäller även dig som nyttjar matservering eller dagverksamhet på våra särskilda boenden.

Om du har en nära anhörig som är under palliativ vård eller som du av andra särskilda omständigheter behöver besöka, ta kontakt med boendets personal via telefon. 

Besöksförbudet gäller följande boenden:

Bergs

Fagerlids gruppboende

Fagerlidshemmet

Kroppefjällshemmet

Skållerudshemmet

Karolinens gruppbostad

PD Lundgrensgatans gruppboende

Med anledning av covid-19 vidtas även följande förebyggande åtgärder:

 • Gruppaktiviteter ställs tills vidare in där man träffas mellan avdelningar på våra särskilda boenden inom äldreomsorg.
 • Från och med den 19 mars 2020 kommer vi inte att bedriva dagverksamheten på Gläntan. Beslutet gäller tills vidare.  

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med anledning av covid-19 har följande beslut tagits för daglig verksamhet LSS. Besluten har tagits utifrån den höga personalfrånvaro som råder inom daglig verksamhet med målet att fortsätta bedriva daglig verksamhet i Melleruds kommun.

 • Stänga daglig verksamhet LSS Wilja
 • Stänga daglig verksamhet LSS Fixargruppen

Fixargruppen och Wilja kommer fortsätta verksamheterna på Fryken respektive Tornet. Viss förändring av aktiviteter i verksamheterna kan komma att ske utifrån sammanslagningarna. 

Beslutet gäller från och med måndag den 30 mars till den 10 april. Därefter ska ett nytt beslut fattas. 

Det finns i dagsläget ingen anledning att friska barn eller medarbetare som återkommer från en resa ska stanna hemma från förskola eller arbete, oavsett i vilka områden de rest.

Barn och medarbetare som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter och feber. Vid sådana symtom ska barn eller medarbetare vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

För skolor och förskolor inom Melleruds kommun gäller nu följande:

 • Från och med tisdag 17 mars erbjuds inte 15-timmars omsorg till barn med vårdnadshavare som inte har omsorgsbehov. Detta gäller de som t.ex. är föräldralediga eller arbetssökande. Beslutet gäller tillsvidare eftersom det i dagsläget är svårt att se hur situationen utvecklar sig.
 • Från och med torsdag 19 mars genomförs all utbildning genom Melleruds kommuns gymnasieskola och vuxenutbildning på distans. Beslutet gäller tillsvidare. 

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid-19

Kommunens fritidsverksamheter håller öppet som vanligt och du är välkommen om du är frisk. Stanna hemma om du har förkylningssymtom för att hindra smittspridning.

 • Har du hyrt en av våra konferenslokaler och måste avboka med kort varsel, kommer vi inte att debitera beställaren enligt taxa. För frågor, kontakta medborgarkontoret på medborgarkontoret@mellerud.se eller på telefon 0530-189 00.
 • Från och med den 16 mars 2020 stänger Stinsens ungdomshus ned sin fritidsverksamhet tillsvidare i avvaktan på beslut i Kultur- och utbildningsnämnden.
 • Från och med den 18 mars stänger solariet på Rådahallen tillfälligt fram till den 31 mars. Besök Rådahallens hemsida för mer information och aktuella öppettider.
 • Melleruds biblioteket kan med kort varsel tvingas ändra sina öppettider på grund av sjukskrivning av personal. Vi ber er att hålla er uppdaterade på bibliotekets webbplats eller kommunens facebooksida för aktuella öppettider. 

Melleruds kommunfullmäktiges sammanträde på onsdag 25/3 kommer att hållas på Kulturbruket på Dal istället för Tingshuset. Här kan ledamöter och åhörare lättare sitta med avstånd. Syftet med denna förebyggande åtgärd är att bidra till att hindra smittspridning samt att säkerställa att kommunens samhällsviktiga verksamheter kan upprätthålls.

Är du assistansanordnare för personlig assistans?
Ta gärna kontakt med oss så att vi kan samordna gemensamma resurser framöver.

Med anledning av coronaviruset covid-19, ser vi över våra samlade resurser för att bedriva samhällsviktig verksamhet. Vi som kommun är ytterst ansvarig för våra medborgare och det stöd de behöver vid en eventuell situation där assistansanordnare inte kan bemanna utifrån behov. För att lättare samordna gemensamma resurser för personlig assistans, behöver vi nu samla in lägesbilder från assistansanordnare i Melleruds kommun.

För frågor kring resursplanering och lägesbilder, kontakta:
Anette Karlsson
Sektorchef stöd och service
anette.karlsson@mellerud.se
Telefon 0530-18154

I vardagen, men i synnerhet i tider som dessa, växer människors oro. Att känna oro och rädsla inför allt som händer är normalt, speciellt när det påverkar en själv och hela ens omgivning. Nedan finns information om samtalsstöd för dig som vill prata om dina tankar eller oro både riktade mot vuxna och barn.

 

Folkhälsomyndigheten

Om du känner dig mycket orolig, om du inte kan sova, eller om du inte kan släppa tankarna på viruset, finns det saker som du kan göra för att hantera din oro eller stress. Läs mer om olika sätt att hantera oro här: Folkhälsomyndighetens råd vid oro och stress

 

Jourhavande präst

Jourhavande präst nås kostnadsfritt via telefon 112, digitalt brev eller chatt. Du är helt anonym i kontakten med prästen som också är anonym, och har absolut tystnadsplikt. Det som sägs eller skrivs mellan er får inte föras vidare. Ingenting sparas. De jourhavande prästerna tar människors oro på stort allvar, och kan hjälpa till genom samtalsstöd.

Tjänsten Jourhavande präst, som nås via nödnumret 112, utökar telefontiderna och nås nu varje dag mellan klockan 17:00 och 08:00. Jourhavande präst förstärks också med fler präster under nätterna för att kunna möta den ökande oron med anledning av coronaviruset.

 

BRIS

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

För barn:

Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Telefonen är öppen 9-12 och 14-21 måndag-fredag. Lördag-söndag är öppettiderna 14-21. Det går även att kontakta via chatt och mejl.

Läs mer på https://www.bris.se/

För vuxna:

Att prata med barn om coronaviruset

Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.

Läs tipsen om hur du pratar med ditt barn här: https://www.bris.se/globalassets/pdf/for-vuxna-om-barn/att-prata-med-barn-om-corona.pdf

Stöd till lokala föreningslivet

Melleruds kommun vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala föreningar i denna svåra tid. Läs mer i länken nedan om hur vi avser att stödja det lokala föreningslivet med anledning av covid-19.

Läs mer om vårt stöd till det lokala föreningslivet

Melleruds kommun pays close attention to any updated advice given by the Public Health Agency of Sweden. 

If you have questions about symptoms you may have, please call the Regional health line 1177 (phone number +461177) or visit 1177.se. The support line is answered and staffed by medical professionals. Due to a high volume of calls expect long waiting times. Do not go to a GP surgery, pharmacy or hospital. 

The Public Health Agency of Sweden has collected frequently asked questions about symptoms of the virus and how it’s spreading from one person to the next. 

Visit Public Health Agency of Sweden 

You can also find information about covid-19 on the websites of the European Centre for Disease Prevention and Control as well as the World Health Organization


Skydda dig och andra från smittspridning


Var källkritisk

Vid större händelser finns det risk att ryktesspridning uppstår. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Vänd dig till ansvariga myndigheter för bekräftad och säkerställd information.

Länkar till mer information

Nedan har vi samlat länkar med aktuell information och rådgivning till ansvariga myndigheter:

Det är mycket hög belastning på SOS Alarm, 113 13 och Vårdguiden 1177 just nu och väntetiden är lång. Sök i första hand information på webben via länkar. 

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.se

113 13 

Den som vill ställa frågor om Coronaviruset kan ringa 113 13. Det nationella informationsnumret 113 13 samarbetar med Folkhälsomyndigheten och är öppet dygnet runt årets alla dagar. 

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

Folkhälsomyndighetens startsida

FAQ about covid-19 from The Public Health Agency of Sweden in english

Information about covid -19 in other languages

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götaland

Västra Götalandsregionens informationssida

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementet

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Du hittar bra information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Samhällsviktig verksamhet, MSB

Stöd till aktörer, MSB

Informationssatsning om det nya coronaviruset, MSB

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs.

Polismyndigheten

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringen

Information på andra språk

Protect yourself and others from infection:

Teckenspråk

Här hittar du aktuell teckenspråkstolkad information om covid-19

Arabiska

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى

Information från Försäkringskassan på arabiska

Information från Konsumentverket på arabiska

Dari

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Engelska

Protect yourself and others from spread of infection

Frequently asked questions about the coronavirus and covid-19 from the Swedish Public Health Agency/Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset och covid 19 på engelska 

The Swedish Government about the Covid 19 outbreak/Regeringen.se om utbrottet av Covid 19

Information from Försäkringskassan in English

Information from The Swedish Consumer Agency (Konsumentverket) in English

Pashto

د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

Persiska/Farsi

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Polska

Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia

Zadaj pytanie na Forum informacyjnym Försäkringskassan.

Romani arli

Arakh tut hem e javeren kotar e zarazakoro buvljaribe

Romani lovari

Protektulin tut thaj kaveren te na perdžon

Somaliska (Af soomaali)

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Information från Försäkringskassan på somaliska (af soomaali).

Sorani

ﺧﯚت و ﺧەﻟﮑﯽ دﯾﮑە ﻟە ﺋﺎﻟﻮدەﺑﻮن ﺑﭙﺎرێﺰە

Thailändska

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Tigrinja

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Information från Försäkringskassan (Tigrinja)

Tyska

Schützen Sie sich und andere vor einer Infektion