Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Projekt VA - Upperud

Bakgrund:

Kommunen har som VA-huvudman skyldighet att ansluta samlad bebyggelse som ligger i det kommunala verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster om det finns hälso- och/eller miljöskäl. Utbyggnad av kommunalt VA innebär miljövinster då reningsgraden är betydligt högre i kommunala avloppsreningsverk och kommunalt dricksvatten oftast har en bättre kvalitet jämfört med de flesta enskilda brunnar. Dessutom är många av de enskilda avloppsanläggningarna i området i behov att åtgärdas för att klara kraven i Miljöbalken. Totalt berörs cirka 50 fastigheter.

2019-03-25
Ledningsrätt är nu godkänd av Lantmäteriet för projekt VA Upperud. Arbete fortgår med upphandlingsdokumentation för en Utförande entreprenad. Enligt önskemål på mötet, kommer vi att ta med i förfrågan att de ska ge offert på att även gräva/montera pump på den privata fastigheten (fastighetsägarens ansvar).

2019-02-05
Informationsmöte på Dalsland Center
Nytt omtag med information för projektet visades.
Gammal information nu borttagen på hemsidan, ersatt med presentationen från 5 februari 2019.
Vi kommer löpande att uppdatera hemsidan med information om projektets framskridande.

Projektledare: Niclas Mjörnestål, telefon 0530-183 84, e-post niclas.mjornestal@mellerud.se

Projektör: Stig-Åke Almqvist, telefon 070-509 85 70, e-post stigakealmqvist@telia.com


Sidan uppdaterades 25 mars 2019