Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt Gärdserud 

Etapp 2 startar vecka 47

Melleruds kommuns VA-enhet arbetar med omläggning av VA-ledningar med start hösten 2017 i Gärdserud. Arbetet kommer att delas upp i tre olika etapper, Etapp 1, 2 och 3. Återställning och asfaltering planeras under hösten 2018.

Bakgrund:

I det senaste miljötillståndet har Melleruds kommun fått föreläggande om att minimera dagvatten/regnvatten i spillvattensystemet. Dagvatten/regnvatten i spillvattensystemet medför hård belastning på kommunens VA-anläggningar, och vid kraftigt regn kan det leda till problem med översvämmade källare. Vid extrema förhållanden kan det även innebära att kommunens VA-anläggningar blir överbelastade och att orenat avloppsvatten måste avledas från VA-anläggningarna.

Etapp 1 har följt tidplanen och gått väldigt bra. Mycket tack vare fastighetsägare / boende i området, som stått ut med olägenheter av maskiner, oljud och avstängda gator.

Etapp 2

Delsträcka 1:

Berörda gator är del av Trädgårdsgatan (tre fastigheter öster om Gärdesgatan) med start vecka 47, som beräknas vara klart under vecka 48.

Delsträcka 2:

Vallmogatan, start vecka 48, beräknas pågå till vecka 2, 2018.

Delsträcka 3 och 4:

Resterande del av Trädgårdsgatan planeras direkt efter Vallmogatan men kan skjutas upp till våren 2018, beroende på hur sträng vintern blir.

Trafik:

Under pågående arbeten kommer gatorna att vara avstängda för allmän trafik, trafik till och från fastigheter kommer att tillåtas i den utsträckning det är möjligt. Under perioder kommer trafik till Vallmogatan och Bäckgatan att ledas via en provisorisk väg mellan Villagatan och Vallmogatan.

Etapp 3 planeras att starta upp efter Etapp 2, gäller Gärdesgatan, Solgatan och Humlegatan. Mer information till berörda fastighetsägare kommer att komma närmare starten för Etapp 3.


Sidan uppdaterades 11 november 2019