Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Projekt Dals Rostock, Syrénvägen

Beträffande projekt: Ledningsförnyelse Dals Rostock

Information till boende på Villavägen, Syrenvägen och Trädgårdsvägen

Vi närmar oss nu den planerade tiden för färdigställande av projektet.

Dock kommer vi inte att hinna slutföra entreprenaden innan årsskiftet, utan vissa arbeten återstår och kommer att behöva fortsätta nästa år.

Information om kvarstående arbeten.

  • Asfaltering av Villavägen och Trädgårdsvägen utförs våren 2020.
    Dessa gator kommer att grovjusteras inför vintern för att få en körbar grusväg fram till asfaltering.
  • Kontroll samt justering av gräsytor på privata fastigheter där vi har utfört grävarbete.
  • Kontroll samt justering av grusytor på privata fastigheter där vi har utfört grävarbete.

Inför att vi stänger ner arbetsområdet i år planerar vi för följande:

  • Justering av grusvägarna
  • Städning av arbetsområdet
  • Belysning klart i hela området
  • Allt vatten och avlopp färdigt och inkopplat

Melleruds kommun tar under denna tid över ansvaret för eventuella justeringar av gatorna.

Tack för er överseende under detta VA arbete i området.


Sidan uppdaterades 11 november 2019