Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dagvatten

Nu inventerar vi dagvattenledningar i ditt område

Detta gör vi
Pollex AB kommer på uppdrag av Melleruds kommun att inventera fastigheters dagvattenanslutningar till kommunens ledningar.

Varför gör vi detta?
Arbetet görs för att minska mängden regnvatten i spillvattennätet.
Cirka 30 % av vattnet som når våra anläggningar är dagvatten (regnvatten) vilket innebär att vi renar stora mängder vatten som inte behöver renas på samma sätt som spillvatten (vatten från toaletter och dusch till exempel). Dagvatten medför därför en stor belastning på våra reningsverk.

Dagvattnet som når våra reningsverk kommer främst från felkopplade stuprör. I samband med kraftig nederbörd innebär de felkopplade stuprören stora problem, eftersom spillvattennätet blir överbelastat. Vid ett överbelastat spillvattennät är det inte helt ovanligt att vatten trycks upp bakvägen genom till exempel brunnar i källare och orsakar översvämning.

Så påverkas du
Vår entreprenör kommer att beträda din tomtmark ett flertal gånger.

En viktig del i inventeringen är att rök kommer att föras in i ledningsnätet utanför husen. Röken som är helt ofarlig, tränger sig upp genom stuprör och brunnar så att personalen kan se att anslutningarna fungerar.

För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt skulle vi behöva hjälp med följande:

Fyll på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden. Skulle den komma in ändå är det bara att vädra ut den.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som kan förekomma under tiden som arbetet pågår.

Dokument

pdf Fastighetsbeteckningar per område (pdf)

pdf Område 2a - Mellerudsgatan (pdf)

pdf Område 2b - Indiankullen (pdf)

pdf Område 3a - Norra Kungsgatan (pdf)

pdf Område 3b - Vattenkullen (pdf)

pdf Område 7 - Kråkstan (pdf)

Område 2a och 7 är tänkt att påbörjas först och slutföras innan årsskiftet, därefter de övriga områdena som ska vara klara innan 31 mars 2018.


Sidan uppdaterades 3 augusti 2020