Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Snöröjning / Halkbekämpning

Så plogar kommunen

Först plogas vägar med busstrafik och pendelparkeringar sedan parkeringen på torgen och gång- och cykelvägar. Sedan gator med mycket trafik och parkeringsplatser. Bostadsgator får vänta till sist. Målet är att större gator, parkeringar och gång- och cykelvägar ska vara klara under förmiddagen.

Här är några av invånarna i Mellerud vanligaste frågor om snöröjning. Kanske hittar du svaret på din fråga här.

När kommer plogbilen?

Plogbilen kommer. Exakt när är svårare att svara på. Mellerud är uppdelat i flera snöröjningsdistrikt och alla gator plogas efter en förutbestämd prioritetsordning.

När snön är lätt börjar vi snöröja vid 3-5 cm snödjup på gång- och cykelbanor och högprioriterade gator så som bussgator och huvudgator. Vid 8-10 cm snödjup börja vi snöröja på övriga gator och parkeringsplatser. När snön är tung snö börjar vi röja vid 3-5 cm och fortsätter till dess att allt är röjt. Snöröjningen ska vara klar 12 timmar efter att snön slutat falla.

Kommunen har, förutom egna maskiner för plogning, ett antal entreprenörer som plogar gatorna i kommunen. Eftersom vi har så många olika entreprenörer ser plogningen inte exakt likadan ut överallt.

Måste plogbilen lägga upp stora vallar vid tomtinfarterna?

Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat alternativ när vägen ska plogas. Plogbilen försöker att dela upp snön lika på båda sidor av gatan. Det är inte bra att ploga upp stora snöhögar framför elskåp, brandposter, eller annat. Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har skapats av plogbilen.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i backen vid plogning?

Snöplogarna har fjädrande skär för att gator som maskiner inte ska bli skadade. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar oavbrutet under ett snöfall, utan väntar till ett visst snödjup innan vi börjar snöröja. Väghyvlar är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

Vem ska skotta gångbanan?

Det är fastighetsägarens skyldighet att skotta och halkbekämpa gångbanan 1,2 meter utanför tomtgränsen. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute på gatan. Ansvaret står i kommunens författningssamling Gaturenhållning i Melleruds kommun under gångbanerenhållning.

Om det är mycket stora snömängder kan vi behöva använda gångbanorna utmed lågtrafikerade gator att lägga snön på. I så fall behöver inte du som fastighetsägare skotta gångbanan. Snövallar som kan skapas vid fastighetsinfarter ansvarar fastighetsägaren för att ta bort.

Varför är gruset som läggs på gång- och cykelvägar så grovt och vasst?

Vi använder ett krossat grus med stenstorlek 2-5 mm blandat med salt för att få så bra friktion mot underlaget som möjligt, så att ingen ska halka.

Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat mycket?

För att göra det lättare för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat. Du kan också parkera på din egen mark.

Hur ansöker jag om ersättning för snöröjning på enskild väg?

Du hittar ansökningsblanketter här.

När behöver jag göra en felanmälan?

Felanmälan om dålig sikt vid korsningar efter det att röjning är utförd. Isiga gång och cykelvägar efter väderomslag. Synpunkter på snöröjningen, exempelvis om en gata har missats av plogbilen, tar vi emot via felanmälningssidan, via e-post medborgarkontoret@mellerud.se, via besök eller telefon till Medborgarkontoret 0530 - 189 00.

Under vintern kan du som privatperson hämta sand i mindre mängd för halkbekämpning på kommunens förråd måndag-fredag (helgfria dagar) kl. 7.00 – 15.45.


Sidan uppdaterades 8 juni 2020