Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planskede

Förslag till ny detaljplan för

Vita Sandars camping, Mellerud

Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2020-10-21 §121. Beslutet om antagande har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning samt att förbättra tillgängligheten till Sjöskogen med dess fina motions- och promenadstigar. Under de senaste åren har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent uppställning av husvagnar och villavagnar. Melleruds kommun vill även främja en aktiv och meningsfull fritid och erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta kommer möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogen att förbättras.

Antagandeshandlingar

Planhandlingar:


Sidan uppdaterades 27 maj 2021