Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planskede

Förslag till ny detaljplan för

Vita Sandars camping, Mellerud


Förslaget antogs av byggnadsnämnden 2020-01-29.

Syftet med detaljplanen är därför att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning samt att förbättra tillgängligheten till Sjöskogen med dess fina motions- och promenadstigar.
Under de senaste åren har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent uppställning av husvagnar och villavagnar. Melleruds kommun vill även främja en aktiv och meningsfull fritid och erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta kommer möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogen att förbättras.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och förslaget följer gällande översiktsplan.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 17 juni - 22 juli 2019.
Förslaget kommer nu att revideras efter de synpunkter som inkommit och granskningshandlingar kommer att tas fram. Granskningen beräknas ske någon gång under första kvartalet 2020.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Planhandlingar:


Sidan uppdaterades 16 mars 2020