Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vita Sandars camping

Planskede

Antagande har överklagats

Förslag till ny detaljplan för

Vita Sandars camping, Mellerud

Förslaget antogs av kommunfullmäktige 2020-10-21 §121. Beslutet om antagande har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av befintlig campinganläggning samt att förbättra tillgängligheten till Sjöskogen med dess fina motions- och promenadstigar. Under de senaste åren har campingverksamheten förändrats, det ställs helt nya krav, dels på den service en camping erbjuder sina gäster och dels ökar efterfrågan på platser för permanent uppställning av husvagnar och villavagnar. Melleruds kommun vill även främja en aktiv och meningsfull fritid och erbjuda goda möjligheter att vistas i naturen. Som ett led i detta kommer möjligheterna för allmänheten att besöka badstranden i Vita Sannar och Sjöskogen att förbättras.

Antagandeshandlingar

Planhandlingar:

pdf Plankarta

pdf Planbeskrivning

pdf Illustrationskarta

pdf Granskningsutlåtande

pdf Samrådsredogörelse

pdf Protokollsutdrag + beslut

Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 26 januari 2022