Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planskede

Ändring av stads- och detaljplaner

- Upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun


Förslaget antogs av byggnadsnämnden 2020-01-29.

Syftet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre behövs, så kallade tomtindelningsplaner. När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag en otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra mindre justeringar av fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får frångås. Planerna utgör idag ett hinder vid fastighetsbildning samt ökar det administrativa arbetet vid ny planläggning.

Detaljplanen har tagits fram genom ett så kallat standardförfarande och förslaget följer gällande översiktsplan.

Klicka här för att se om din fastighet ligger inom en tomtindelningsplan!

ANTAGANDEHANDLINGAR


Sidan uppdaterades 5 februari 2020