Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planskede

Förslag

Upphävande av tomtindelningsplaner i Melleruds kommun


Syftet är att ta bort äldre bestämmelser om tomtindelningar som inte längre behövs, så kallade tomtindelningsplaner. När tomtindelningsplanen tillkom rådde helt andra förhållanden och är idag en otidsenlig reglering av markindelning. Det är inte möjligt att göra mindre justeringar av fastighetsindelningen eftersom tomtindelningsplanen inte får frångås. Planerna utgör idag ett hinder vid fastighetsbildning samt ökar det administrativa arbetet vid ny planläggning.

Detaljplanen tas fram genom ett så kallat standardförfarande och förslaget följer gällande översiktsplan.

Klicka här för att se om din fastighet ligger inom en tomtindelningsplan!


Förslaget är ute på granskning under perioden 
4 december 2019 - 6 januari 2020.

GRANSKNINGSHANDLINGAR

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se


Sidan uppdaterades 28 november 2019