Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förslag till ny detaljplan för området

Sapphult, Mellerud


I samband med att detaljplanen för handels- och industriområdet Västerråda vann laga kraft har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från 1991 och tillåter endast industri. Syftet med en ny detaljplan är att anpassa detaljplan efter vad som efterfrågas idag från näringslivet samt att säkerställa en lämplig utformningen av bebyggelsen längs med Europaväg 45 (E45). Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ändra den befintliga detaljplanen för Sapphult, men bedömer att det krävs en ny detaljplan över området för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Sapphult.​

Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Förslaget hur varit ute för granskning under perioden 2 mars - 30 mars 2020.

 GRANSKNINGSHANDLINGAR

Planhandlingar:

Övriga handlingar:


Sidan uppdaterades 3 augusti 2020