Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förslag till ny detaljplan för området

Sapphult, Mellerud


I samband med att detaljplanen för handelsområdet Västerråda vunnit laga kraft har intresset för marken norr om Västerråda (Sapphult) ökat. Detaljplanen för Sapphult är från 1991 och tillåter endast industri. Syftet med detaljplanen är att anpassa detaljplanen efter vad som efterfrågas idag från näringslivet. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att se över den befintliga detaljplanen för Sapphult och bedömer att det krävs en ny detaljplanen över området för att uppnå och säkerställa en god och hållbar utveckling av området Västerråda/Sapphult.

Förslaget har varit ute på samråd under perioden 9 nov - 11 dec 2018.
Förslaget kommer nu att revideras efter de synpunkter som inkommit och granskningshandlingar kommer att tas fram. Granskningen beräknas ske någon gång under andra halvan av 2019.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Planhandlingar:

Övriga handlingar:

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart-/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se


Sidan uppdaterades 12 juni 2019