Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Planskede

Förslag till detaljplan för

Norra Ängenäs, Melleruds kommun,
Västra Götalands län

finns utställt för granskning under tiden
12 februari – 5 mars 2018

 

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av ett särskilt boende (äldreboende) på Ängenäs.
Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Utställningslokaler:

Medborgarkontoret                 

Storgatan 11, Mellerud
Öppet vardagar: 08.00-16.30

 

Biblioteket                             

Södra Kungsgatan 7,Mellerud

Öppet Må 10.00-13.00, Tis-tors 08.00-18.30,
          Fre. 10.00-17.00, Lör. 10.00-13.00

 

Förslaget finns även nedan.

 

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till:

 

Melleruds kommun
Plan- och byggenheten
464 80 MELLERUD

eller till: byggnadsnamnd@mellerud.se

 

senast den 5 mars 2018.

 

Den som inte framför skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

Underrättelse anses ha skett 12 februari 2018.

Granskningshandlingar:

Plankarta

Plan- och genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning

Illustrationskarta

Samrådsredogörelse

Geoteknisk undersökning + bilagor

Trafikbullerutredning + bilagor

Naturvärdesinventering + komplettering

Arkeologisk utredning, förundersökning

Arkeologisk utredning, avgränsning

Granskningsutlåtande nr. 1

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart-/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.seSidan uppdaterades 19 februari 2018
Siffra