Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Planskede

Förslag till detaljplan för

Norra Ängenäs, Melleruds kommun,
Västra Götalands län

 

Syftet med planen är att möjliggöra byggande av ett särskilt boende (äldreboende) på Ängenäs.
Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Förslaget antog av Kommunfullmäktige den 23 maj 2018 och vinner laga kraft den 20 juni, förutsatt att inte detaljplanen överklagas.

Antagandehandlingar:

Plankarta
Planbeskrivning

 

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart-/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se


Sidan uppdaterades 4 juni 2018