Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Planskede

Förslag till ändring av byggnadsplan för

Del av Liane 1:1, Mellerud

Förslaget antogs av byggnadsnämnden 2021-06-23 §115 och anslogs på kommunens anslagstavla 2021-06-29. Förslaget vann laga kraft den 22 juli 2021.

Syftet med den nya planändringen är att för fastigheterna Liane 1:18, 1:20 och 1:22-1:25 bredda det byggbara området med 16 meter genom att minska andelen punktprickad mark inom fastigheterna. Dessutom läggs en planbestämmelse till om att vind får inredas. Den tidigare exploateringsgraden om 90 m2 huvudbyggnad jämte sidobyggnad kvarstår. Ändringen görs för att göra byggnadsplanen mer flexibel och anpassad till topografin i området. Den ursprungliga planens huvudsyfte, fristående fritidshusbebyggelse, kvarstår.

Förslaget till ändring av byggnadsplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

SAMRÅDSHANDLINGAR

Planhandlingar:


Sidan uppdaterades 22 juli 2021