Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Kv. Spjutet

Underrättelse om granskning

Förslag till ny detaljplan för

Kv. Spjutet, Melleruds kommun, Västra Götalands län

finns utställt för granskning under tiden
6 september – 22 september 2017

Planområdet är sedan 1990 planlagt för bostadsändamål, området är obebyggt. Syftet är att upphäva den del av planen som omfattar kv. Spjutet och ersätta den med en ny detaljplan som möjliggör byggande av lokaler för småindustri, handel, enklare vård, kontor och andra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Förslaget till detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

 

Utställningslokaler:

Medborgarkontoret              

Storgatan 13, Mellerud
Öppet vardagar: 08.00-16.30

 

Biblioteket                                   

Södra Kungsgatan 7, Mellerud
Öppet Må 10.00-13.00, Tis-tors 08.00-18.30,
Fre 10.00-17.00, Lör 10.00-13.00

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till: 

Melleruds kommun
Plan- och byggenheten
464 80  MELLERUD

eller till: byggnadsnamnd@mellerud.se

senast den 22 september 2017.

 

Den som inte framför skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande av detaljplanen.

Underrättelse anses ha skett 6 september 2017.

Granskningshandlingar:

Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Illustrationskarta
Samrådsredogörelse
Naturvärdesinventering
Geotekniks undersökning, PM

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
Telefon: 0530-181 66
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se


Kart-/GIS-ingenjör
Jonas Söderqvist
Telefon: 0530-181 68
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.seSidan uppdaterades 13 september 2017
Siffra