En som återvinner

Vanliga frågor

Om ditt kärl inte blev tömt när det skulle, så låt kärlet stå kvar på tömningsplatsen och ring sedan till renhållningsenheten på 0530 - 18176 eller 0530 - 18112, så får du vidare hjälp.

Du kan också skicka ett mejl till samhallsbyggnad@mellerud.se.

För att dina kärl ska tömmas så behöver de vara korrekt placerade, samt att sopbilen har fri framkomst på vägen till sopkärlen.  Läs mer om hur du placerar dina kärl rätt här.

Du kan själv enkelt ta reda på vilka hämtningsdagar du har genom att klicka på denna länk Soptömningsdagar Melleruds kommun och fylla i ditt fyrsiffriga kundnummer. Om du inte vet vilket kundnummer du har, så hittar du det uppe i högra hörnet på din faktura. 

Lyckas du inte få tag på ditt kundnummer, eller om det är något annat som strular, kan du ringa till renhållningsenheten eller mejla till samhallsbyggnad@mellerud.se.

Om du saknar saknar godkännande av kompostering och vill du ändra till längre hämtningsintervall än var 14:e dag, så behöver du kontakta Dalslands Miljö och Energikontor. Deras kontaktuppgifter samt blanketter för anmälan finns på deras hemsida: www.dalsland.se

Har du redan ett godkännande av egen komposthantering men vill ändra något annat i hämtningen, så kontaktar du renhållningen eller skickar ett mail till samhallsbyggnad@mellerud.se.

Ja, förutom julveckan (v. 52) 2023 och nyårsveckan (v.1) 2024. 
Ni som har tömning av era kärl under dessa veckor får hämtningen förflyttad en dag fram (måndag får tömning tisdag osv).

För er med fritidshus som endast har tömning under sommarperioden så gäller den maj - september. 

För att ta reda på datumet för det första tömningstillfället, så kan ni klicka på denna länk Soptömningsdagar Melleruds kommun och fylla i ert fyrsiffriga kundnummer. Om ni inte vet vilket kundnummer du har, så hittar du det uppe i högra hörnet på din faktura. 

När ett ägarbyte av en fastighet sker så behöver vi få in en ägarbytesblankett. På blanketten så fyller nuvarande ägare i sina kontaktuppgifter, och den blivande ägaren fyller i sina kontaktuppgifter samt önskemål om sophämtning. Både nuvarande och den blivande ägaren behöver signera blanketten. 

På blanketten anges ett datum för ägarbytet. Fram tills det angivna datumet så betalar den tidigare ägaren, och efter så betalar den nya ägaren. Ni kommer alltså aldrig att betala mer än de dagar ni äger fastigheten.

Ägarbytet genomförs efter det angivna datumet, men ni kan lämna in ägarbytesblanketten tidigare om så önskas. Blanketten finns till höger.

Fakturorna för renhållning skickas ut kvartalsvis. Fakturorna skickas därmed ut i slutet av februari, maj, augusti och november. Det går inte att få faktura månadsvis.

Vid tömning av slamavskiljare eller sluten tank kontakta följande entreprenör: 

Ragn-Sells
Telefonnummer: 010-723 23 23

Telefontider: vardagar kl. 7.00 - 16.00

Efter kontorstid följ instruktionerna på telefonsvararen.

Sidan uppdaterades 5 maj 2023