Sophämtning

Vilka ska ha sophämtning?

I Melleruds kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall både för permanentbostäder och fritidsbostäder.

Kommunens normala hämtningsintervall är var 14:e dag.

Fritidsbostäder kan ha sophämtning året om eller under perioden maj - september.

Kommunen kan också godkänna längre hämtningsintervall än var 14:e dag. För att få längre hämtningsintervall krävs dock att du har en godkänd kompost och att du ansöker om längre hämtningsintervall hos Dalslands miljö- och energiförbund (se sidan längre hämtningsintervall) samt att ansökningen godkänns.

Längre intervaller för permanentbostäder är var 28:e dag, 4 gånger per år och 2 gånger per år.

Längre intervaller för fritidsbostäder är var 28:e dag och 2 gånger per sommar.

De längre hämtningsintervallerna sker på förutbestämda veckor och dagar och går inte att ändra efter behov.

Blev inte ditt kärl tömt?

Blev inte ditt kärl tömt när det skulle, låt kärlet stå kvar på tömningsplatsen ring sedan Melleruds kommun på 0530-181 76 eller 0530 - 181 12 så får du vidare instruktioner.

Du kan också maila till oss

samhallsbyggnad@mellerud.se

 

Hämtning under sommaren

Sommarhämtning börjar vecka 18 och sista tömningarna sker under vecka 39.

Det är samma hämtningsveckor som 2021.

Är du osäker på när du har tömning kan du gå in under fliken vilka hämtningsdagar har jag och skriva in ditt kundnummer så kommer dagarna upp.

 

 

Sopbil

Taxor

Har du frågor om sophämtning? Ring 0530-181 76.

Sidan uppdaterades 7 april 2022