Längre hämtningsintervall

Du som har längre hämtningsintervall än var 14:e dag har hemkompost där du komposterar ditt biologiska avfall och har därför inget brunt kärl. 

Vill du ändra till längre hämtningsintervall än var 14:e dag och saknar godkännande av kompost så kontaktar du Dalslands Miljö och Energikontor.

Blanketter hittar du också på hemsidan: www.dalsland.se

Vill du ändra något annat i hämtningen kontaktar du renhållningen på 0530-181 76 eller sänder ett mail till samhallsbyggnad@mellerud.se.

Kontakta oss

Dalslands Miljö- och energiförbund
E-post: kansli@dalsland.se
Telefon: 0530-93 94 30

Hemsida:
https://www.dalsland.se/

Kompostbehållare
Sidan uppdaterades 20 april 2023