Sophämtning - hushållsavfall

Vilka ska ha sophämtning?

I Melleruds kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall för alla bostäder. Permanentbostäder ska ha hämtning året runt och fritidsbostäder kan ha sophämtning året runt eller sommartömning under perioden maj - september.

Hämtningsintervaller

Kommunens normala hämtningsintervall är var 14:e dag, antingen året runt eller under sommarperioden.

Kommunen kan också godkänna längre hämtningsintervall. För att få detta måste du ha en kompostbehållare som godkänts av Dalslands miljö- och energiförbund. Hur du ansöker om detta kan du läsa mer om här: längre hämtningsintervall.

Längre intervallalternativ för permanentbostäder:
En gång i månaden, fyra gånger per år eller två gånger per år.

Längre intervallalternativ för fritidsbostäder:
En gång i månaden eller två gånger under sommarperioden.

Blev inte ditt kärl tömt?

Blev inte ditt kärl tömt när det skulle, låt kärlet stå kvar på tömningsplatsen ring sedan Melleruds kommun på 0530-181 76 eller 0530-181 12 så får du vidare instruktioner. Du kan också maila till oss på samhallsbyggnad@mellerud.se.

Om du är osäker på om ditt kärl är korrekt placerat, så kan du läsa här om hur du placerar ditt kärl rätt.

Sidan uppdaterades 23 augusti 2023