Längre hämtningsintervall

Du som har längre hämtningsintervall än var 14:e dag har hemkompost där du komposterar ditt biologiska avfall och har därför inget brunt kärl. 

Vill du ändra till längre hämtningsintervall än var 14:e dag och saknar godkännande av kompost så kontaktar du Dalslands Miljö och Energikontor

kansli@dalsland.se

Blanketter hittar du också på hemsidan

www.dalsland.se

Kompost

Vill du ändra något annat i hämtningen kontaktar du renhållningen på 0530-181 76 eller sänder ett mail till samhallsbyggnad@mellerud.se.

Restavfall
Sidan uppdaterades 27 september 2021