Vad händer med soporna?

Påsarna transporteras av kommunens entreprenör till Trollhättan.

 

Det som finns i det gröna kärlet

Dessa påsar skickas till en förbränningsanläggning där energin används till uppvärmning av bostäder och andra lokaler.

Det som finns i det bruna kärlet

Innehållet från detta kärl går till en  anläggning där man producerar gas som används till fordonsbränsle samt uppvärmning.

Sidan uppdaterades 27 september 2021