Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hållbarhetscheck - främjar och möjliggör företagens omställning

Västra Götalandsregionen erbjuder nu finansiellt stöd till företag via hållbarhetschecken som kan användas för insatser som främjar och möjliggör företagens omställning.

dsc_9553

Vad är en hållbarhetscheck och till vad kan företag söka för?  

Syftet med hållbarhetschecken är att ge stöd till företag i Västra Götaland för att möta nya förutsättningar och samhällets omställning. Hållbarhetschecken är ett bidrag som kan sökas för att ta in ny kompetens via en extern konsult för att utveckla nya produkter och/eller tjänster som ingår i cirkulära affärsmodeller, elektrifiering eller hållbara livsmedelsystem / biobaserade material.
  
En hållbarhetscheck kan sökas av företag som står inför ett utvecklingsarbete och behöver ta in extern konsult som tillför kompetens som inte finns i företaget och som behövs för att satsningen ska kunna genomföras.  Hållbarhetschecken kan inte gå till konsultkostnader kopplat till certifiering, för att möta lagkrav, ordinarie verksamhet, stöd till produktion av marknadsföringsmaterial, annonsering eller uppdatering av hemsida. 

Insatsområden

  • Cirkulära affärsmodeller
  • Elektrifiering
  • Hållbara livsmedelsystem & biobaserade material

Mer information om de olika insatsområden och exempel på satsningar hittar du här.

Vem kan söka? 

Befintliga små och medelstora företag (SME) som bedriver näringsverksamhet på marknadsmässiga villkor. Företag med färre än 50 anställda som har minst två årsredovisningar prioriteras. 

Stöd lämnas inte till företag inom vård, omsorg och utbildning som finansieras med offentliga medel. Företag inom jordbruk och fiske hänvisas till Länsstyrelsen.  Normalt stöds inte företag inom handel, transport eller tjänsteföretag på en lokal marknad där det finns risk att stödet snedvrider den lokala konkurrensen.  

Hur mycket kan företaget söka? 

Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 % procent av kostnader för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 25 000 kr behandlas inte.   

För mer information och ansökan, klicka här.

Publicerad 25 mars 2022